alt


Radio klub Kutina, A.Šenoe 2. KUTINA

9a1fab-kutina.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptZAPISNIK S REDOVNE IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
RADIO KLUBA KUTINA 9A1FAB

Zasjedanje redovite Izborne godišnje Skupštine održane u nedjelju 12.ožujka 2017. godine, s početkom u 11.00 sati, u prostorijama zvjezdarnice Kutina. Crkvena ulica 46.

Izbornu godišnju Skupštinu otvorio je predsjednik Kluba, Milivoj Uroić 9A2RS i predložio

D N E V N I R E D

1. Otvaranje zasjedanja skupštine i donošenje Odluke o usvajanju poslovnika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine ( radnog predsjedništva,verifikacijske komisije,zapisničar,dva ovjerovitelja zapisnika)
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izvješće o radu Radio kluba Kutina te o financijskom i materijalnom poslovanju u 2016.godini.
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje
7. Razrješenje starih organa upravljanja
8. Izbor predsjednika Kluba
9. Izbor novih članova u Izvršnom i Nadzornom odboru
10. Izbor likvidatora Kluba
11. Plan i program rada s financijskim planom Radio kluba Kutina za 2017.godinu i donošenje Odluke o usvajanju.
12. Ostala pitanja

Ad.1
Uz pozdravnu riječ svima prisutnima predlaže dnevni red, a na prijedlog predsjednik Kluba, Milivoja Uroića 9A2RS uslijedila je minuta šutnje za sve preminule članove kluba u protekloj godini.( Mira Antolković i Franjo Janski)

Kao gosti na sjednici Skupštine Kluba, prisustvovali su Zvonimir Lernatić predsjednik ZTK Kutina i Dogradonačelnik Grada Damir Petravić.

Prijedlog dnevnog reda s poslovnikom skupštine nazočni članovi bez dopune i promjene usvojili su jednoglasno.

Ad.2
Na prijedlog predsjednik Kluba, Milivoja Uroića 9A2RS u radno predsjedništvo jednoglasno izabrani Zdenka Bogadija 9A3UJ, Stjepan Hrasnik 9A3DPS, a za zapisničara Darko Petranović 9A6RZC i ovjeritelje zapisnika, Milivoja Uroića 9A2RS i Stjepan Hrasnik 9A3DPS, u verifikacjsku komisiju predloženi Mario Ančić 9A4AM, Milan Potočki 9A3FG što je jednoglasno usvojeno.

Ad.3
Izvješće verifikacijske komisije pročitao je Mario Ančić 9A4AM. Prema Statutu radio kluba Kutina čl. 29. članove Skupštine s pravom glasa imaju redovni članovi (oni članovi koji su platili članarinu za prošlu 2016 i 2017 godinu), a to je ukupno dvadeset četiri člana. Utvrđeno je, od 24 člana na Skupštini prisutno njih 16 što je nad polovićna većina i po članku 29. Statuta radio kluba Kutina Skupština može pravovaljano odlučivati i donositi pravovaljane Odluke.

Ad.4
Izvještaj o radu kluba u 2016.godini pročitao je predsjednik Milivoj Uroić 9A2RS.
Iz izvještaja se vidi da je klub radio po odobrenim projektima i da je sudjelovao u svim glavnim događanjima u gradu i rad s mladima.( Izvještaj u prilogu zapisnika)
Financijsko i materijalno izvješće podnio je Zdenko Bogadi 9A3UJ uz obrazloženje po stavkama.Financijsko izvješče predano je u Finu po zakonskom osnovu i na vrijeme do 01.03.2017.godine.(Izvještaj u prilogu zapisnika)

Ad.5
Izvještaj Nadzornog odbora podnio je Sakib Dupanović 9A6GSD. Iz izvještaja je vidljivo da je poslovanje Kluba po zakonu i da su sve transakcije odobrene od strane Izvršnog odbora i u skladu s planom i programom rada za 2016.godinu.

Ad.6
Bez rasprave usvojeni su svi izvještaji jednoglasno.

Ad.7
Predsjedavajući Skupštine Zdenko Bogadi 9A3UJ, razrješuje stari Izvršni i Nadzorni odbor te Likvidatora Kluba i predlaže izbor novog vodstva Kluba.

Ad.8
Na prijedlog starog Izvršnog odbora daje se na glasanje prijedlog:

Za predsjednika Kluba predlaže se Milivoj Uroić 9A2RS

ODLUKA:Prijedlog usvojen jednoglasno

Ad.9
Na prijedlog novo izabranog predsjednika Kluba Milivoja Uroića 9A2RS,
Za članove novog Izvršnog odbora predlažu se:

- Zdenko Bogadi 9A3UJ,
- Stjepan Hrasnik 9A3DPS,
- Mario Ančić 9A4AM i
- Igor Pecko 9A3CPO.

U Nadzorni odbor predlažu se:
- Darko Petranović 9A6RZC,
- Milan Potočki 9A3FG i
- Josip Bistrović 9A3GBS.

ODLUKA: Usvojeni su svi prijedlozi jednoglasno.

Ad.10
Novo izabrani predsjednik Milivoj Uroić 9A2RS predlaže da likvidator kluba i dalje bude Zvonimir Lernatić Dipl.ing.stroj.

ODLUKA : Za likvidatora Radio kluba Kutina jednoglasno je izabran Zvonimir Lernatić Dipl.ing.stroj.

Ad.11
Plan i program rada pročitao je predsjednik Uroić.Plan rada bazira se na tri projekta: Rad s djecom i mladima,Veze u kriznim situacijama i kontest Kutinska dunja 2017. U financijskom planu je prihod od 4.000,00 Kn prijenos iz 2016.godine, članarina za 2017.godinu 1.000,00 Kn i 7.000,00 Kn plan iz proračuna grada za 2017.godinu,a nadamo se i donacijama. Sredstva će se planski trošiti na projekte odobrene od strane grada po priljevu na žiro račun i po realizaciji plana. Sve transakcije moraju biti odobrene od strane predsjednika i I.O.Kluba

ODLUKA: Plan rada s financijskim planom usvojeni su jednoglasno.

Ad.12
Pod točkom razno, uslijedile su pozdravne riječi gospodina Zvonimira Lernatić Dipl.ing.stroj. novo izabranog likvidatora Kluba.Zahvalio se na izboru u nadi da neće imati posla po pitanju likvidacije kluba koji ove godine slavi šezdeset pet godina neprekidnog rada. To je lijepi jubilej s kojim se rijetko koja udruga može pohvaliti u Gradu Kutina.Pohvaljen je rad udruge, a posebno je istaknut rad s djecom i mladima.

Gospodin Damir Petravić dogradonačelnik Grada i načelnik stožera za Civilnu zaštitu u Gradu.Pohvalio je rad Kluba i posebno pohvalio sudjelovanje na vježbi koja je organizirana uz suradnju Javne vatrogasne postrojbe,DVD iz Kutine, Crvenog križa policije i hitne pomoći.Članovi Radio kluba uspješno su demonstrirali vezu u kriznim situacijama i uočili nedostatke koji će se popraviti i ispraviti u budućem radu.

Na kraju sjednice članu Kluba Robertu Crnčiću 9A3CRG dodijeljena je zahvalnica za rad i sudjelovanje na kontestu Kutinska dunja 2016. Zahvalnica nije dodijeljena na hamfestu pa je ta prilika iskorištena na današnjoj sjednici Skupštine Kluba.

Skupština završila u 12.30 sati.

Kutina, 12.Ožujka 2017. Godine

Zapisnik vodio: Darko Petranović 9A6RZC


Zapisnik ovjerili: Milivoj Uroić 9A2RS Stjepan Hrastnik 9A3DPS