Vrijedni članovi kluba uspješnim akcijama obnovili antenski sistem na Betlehemu i krov kontejnera.Akciji se odazvalo veći broj članova ali posebno treba zahvaliti Valetu na dizalici, Darku 9a6rzc na izradi vrata na terasi kontejnera i Maxu na pribavljanju materijala.

Više o svemu slikovito na LINKU