Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12

10 000 Zagreb   Ur. Broj: 281/015 Zagreb, 2.10.2015.


Na temelju članka 22. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza od 18. travnja 2015. godine i članaka 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18. i 19. Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama od 23. rujna 2015. godine Izvršni odbor HRS-a donosi


O D L U K U

O VISINI ČLANARINE, DOPRINOSA I NAKNADA ZA 2016. GODINU


Prema Pravilniku o članarini, doprinosima i naknadama od  23. rujna 2015. godine, određene su visine članarina, doprinosa i naknada za 2017. godinu prema sljedećem:


I ČLANARINA


Prema Članku 6. Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama određuje se članarina za 2016. godinu:

Redni broj


Kategorija članstva

Iznos do

31.03.2017.

Iznos nakon 31.03.2017.

1.

Radioklubovi (udruge) u svojstvu pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i radioamaterski savezi (županijski savezi i Zagrebački radioamaterski savez) u svojstvu pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj  ako nisu redoviti članovi Saveza.


500,00 kn


600,00 kn

2.

Pravne osobe (udruge) koje ostvaruju programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

500,00 kn

600,00 kn

3.

Radioklubovi (udruge) slijepih u svojstvu pravne osobe.

300,00 kn

400,00 kn


II  ČLANSKI DOPRINOSI


a Članovima radioamaterskih udruga (fizičke osobe) koji su posredno članovi Hrvatskoga radioamaterskog saveza prema članku 10. Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama određuje se članski doprinos za 2016. godinu:

Redni broj

Kategorija članstva prema članku 9. Pravilnika o članarini, doprinosu i naknadama

Iznos do

31.03.2017.

Iznos nakon 31.03.2017.

1.

Članovi radioamaterskih udruga stariji od 24. godine života, s položenim radioamaterskim ispitom P ili A razreda u kalendarskoj godini za koju se plaća članski doprinos


100,00 kn


120,00 kn2.

Članovi radioamaterskih udruga koji su:

  • stariji od 24. godine života, bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda
  • Mladi članovi udruga od 18 do navršene 24 godine života, u kalendarskoj godini,
  • 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave),
  • nezaposleni (uz predočenje valjane isprave),
  • obiteljski članovi
50,00 kn
60,00 kn

Članovi radioamaterskih udruga koji su mlađi od 18. godine života u kalendarskoj godini za koju se plaća članski doprinos

25,00 kn

30,00 kn

3.

Strani državljani bez obzira na životnu dob

200,00 kn

250,00 kn


U Zagrebu, 19.12.2016. godine Predsjednik Željko Pilat  9A2R


Radio klub Kutina 9a1fab

A.Šenoe 2, Kutina

www. fab-kutina.hr

e-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptNa temelju članka 19. i 36. Statuta radio kluba Kutini od 22. ožujka 2015. godine Izvršni odbor radio kluba Kutina na sjednici održanoj 21. prosinca 2016.godine donosiODLUKU

O VISINI ČLANARINE ZA 2017.GODINU


  1. 1. Redoviti član svaka fizička osoba  starija od 18 godina plaća:

Od 01.01.2017. do 31.03.2017 – 50,00  Kn

Od 01.04.2017. do 31.12.2017 100,00 Kn

  1. 2. Mlađi član svaka osoba mlađa od 18 godina plaća:

Od 01.01.2017. do 31.03.2017 – 25,00  Kn

Od 01.04.2017. do 31.12.2017 30,00 Kn

  1. 3. Obiteljski član osoba kojoj je u obitelji već netko punopravni član Kluba plaća:

Od 01.01.2017. do 31.03.2017 – 25,00  Kn

Od 01.04.2017. do 31.12.2017 30,00 Kn

Isključivo članarina se plaća općom uplatnicom  na IBAN: HR7623400091100061311

Na uplatnici upisati svoj OIB pod rubrikom ( poziv na broj primatelja)Predsjednik Radio kluba Kutina 9A1FAB


Milivoj Uroić 9A2RS